Zamów

Zasady realizacji zamówienia produkcji dźwiękowej 

Podstawą rozpoczęcia realizacji jest wypełnienie formularza w dziale zlecenie lub podpisanie umowy o współpracy.
Terminy realizacji produkcji dźwiękowej – do uzgodnienia.
Materiał przesyłany jest do zleceniodawcy pocztą elektroniczną (plik mp3 – 320 kbs stereo 44,1 kHz, 16 bit , lub pocztą polską na nośniku CD / DVD w formacie wav 16 bit 44,1 kHz lub audio CD 16bit 44,1 kHz).
Zleceniodawca zobowiązuje się do sprawdzenia i potwierdzenia odbioru produkcji w ciągu 2 dni roboczych po przesłaniu (udostępnieniu) produkcji przez IMP Studio. Jeśli w tym terminie nie zostaną zgłoszone żadne zastrzeżenia, jest to równoznaczne z akceptacją i ostatecznym odbiorem produkcji.
Zastrzeżenia do produkcji należy zgłosić pisemnie pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni od daty udostępnienia dźwięku. W przeciwnym razie IMP Studio nie jest zobowiązana do dokonania poprawek.
Wszelkie poprawki danej produkcji dźwiękowej są bezpłatne wyłącznie do dwóch wersji remixu, powyżej dwóch wersji są naliczane dodatkowe koszty.
Okres praw do wykorzystania dźwięku do negocjacji.

IMP Studio nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia materiału wynikły z przyczyn niezależnych od IMP Studio.

Zapraszamy do współpracy.

Zlecenie Realizacji Dźwięku IMP Studio

Pobierz wersje DOC

Pobierz wersje PDF

Brief IMP Studio 

Pobierz wersje DOC

Pobierz wersje PDF